Seminars, workshops en trainingen over Planning & Control

ON DEMAND I Webinar innovatie in planning & control

Er wordt steeds meer verwacht van jouw team Finance & Control. Tegelijkertijd draait de Planning & Control cyclus ‘gewoon’ door zoals altijd. In dit webinar vertellen Hilko de Boer en Rick Anderson hoe je digitalisering en efficiëntie kunt samenbrengen. Compactere producten, waarbij we weer terug gaan naar de bedoeling van planning en control. Zodat directie, management én financiën zich kan identificeren met planning en control!

Locatie: Online
Tijdsduur: 1 uur
Trainer: Rick Anderson & Hilko de Boer
Prijs: Gratis

Dinsdag 28 september I Training Rechtmatigheid (IC/VIC)

Vanaf 2021 2022 moet jouw gemeente zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven. Daar heb je de hulp van collega’s hard bij nodig. Hoe laten jullie straks zien dat de rechtmatigheid van processen op orde en geborgd is? En welke rol spelen de IC en de VIC daarbij? In deze online training ontdek je hoe de juiste stappen op het gebied van procesbeheersing jouw gemeente verder helpen als het gaat om de rechtmatigheidsverantwoording.

Locatie: De Schakel in Nijkerk.
Tijd: 9.00 - 16.00 uur
Trainer: Clemens Rutten
Prijs: € 399,-

Vrijdag 8 oktober I BBV-workshop: Materiele vaste activa

Zijn er in jouw gemeente ook elk jaar vragen of discussies over de wijze van waardering en afschrijving van investeringen en kapitaalgoederen? Dan helpt deze online workshop je. We gaan in op de hoofdlijnen, stellige uitspraken en aanbevelingen uit de  notitie 'Materiële vaste activa' van de commissie BBV. We denken samen na over vragen, discussiepunten en kijken hoe jij  kunt voldoen aan de eisen van het BBV. Ook ideaal als korte opfriscursus!

Locatie: Online
Tijd: 09.30 – 11.00 uur
Sprekers: Hilko de Boer en Jan-Willem Duifhuis
Prijs: € 99,-

Vrijdag 15 oktober I BBV-workshop: Meerjarig financieel inzicht voor de raad

Wil je in de kadernota en begroting serieus werk maken van de aanbevelingen die de commissie BBV in haar notitie 'Meerjarig financieel inzicht voor de raad' heeft gedaan? Dan gaat deze online workshop je verder helpen. We gaan in op de essentie van de notitie en kijken naar praktijkoplossingen die raadsleden inzicht geven in ontwikkeling van de financiële positie van hun gemeente. Ook kijken we hoe je taakstellende bezuinigingen op een goede manier kunt monitoren.

Locatie: Online
Tijd: 09.30 – 11.00 uur
Sprekers: Hilko de Boer
Prijs: € 99,-

Vrijdag 5 november I BBV-training: Lokale heffingen

Lokale heffingen, leges, gemeentelijke belastingen; ze blijven in veel gemeenten voor vragen zorgen als het gaat om bijvoorbeeld tariefstellingen en voorzieningen. Hoe reken je bijvoorbeeld kosten op de juiste manier toe? Welke politieke ruimte heb je als het gaat om bijvoorbeeld de hoogte van tarieven? Aan welke knoppen kan je wel en niet draaien? Daar gaat het over in deze online training, waarin we natuurlijk ook de nieuwe notitie 'Lokale heffingen' van de commissie BBV behandelen. 

Locatie: Online
Tijd: 09.00 – 12.00 uur
Sprekers: Jan-Willem Duifhuis & Hilko de Boer
Prijs: € 299,-

INCOMPANY I Strategisch bezuinigen voor gemeenten

Veel gemeenten denken door oplopende tekorten in het sociaal domein en de impact van de coronacrisis na over bezuinigingen. De vraag is hoe je dat slim aanpakt. Welke strategieën zijn er om te bezuinigen? Hoe en waar zoek jij besparingspotentieel en welke rol kan datagebruik daarin spelen? En wie is er eigenlijk verantwoordelijk en hoe monitor je die bezuinigingen straks? Daar gaat het over tijdens deze in company dag.

Tijd: 1 dag
Prijs vanaf:  op aanvraag

INCOMPANY I Inspiratiebijeenkomst kostenbeheersing in de Jeugdhulp

Worstelt jouw gemeente ook met oplopende tekorten in de Jeugdhulp? Dan is deze kennis- en brainstormsessie waardevol voor jou. Meer geld is geen echte oplossing. Maar wat dan wel? Daar denken we samen over na met een strategisch adviseur Jeugd. Vanuit de inhoud. Ook kijken we welke rol jij daar als controller of financieel adviseur in speelt en wat er binnen jouw invloedssfeer ligt.

Locatie: Online
Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Trainer: Marjan Völlmer en Hilko de Boer

INCOMPANY I Inspiratiedag 'Veranderen van Planning & Control'

Tijdens deze interactieve dag krijg je handvatten om de P&C-cyclus in jouw gemeente te veranderen. Met aandacht voor onder meer het verkorten van doorlooptijden, sturen op effect-indicatoren, het terugbrengen van planning en control tot de kern, digitalisering van de P&C-cyclus en meer. Ook denk je na over wat en wie er nodig is voor zo'n verandertraject in jouw gemeente.

Lengte: 1 dag
Trainers: Hilko de Boer & Rob de Jonge
Prijs: Op aanvraag

IN COMPANY I Financieel management voor niet-financiële managers en beleidsmedewerkers

Na afloop van deze training ben je op de hoogte van de algemene financiële gang van zaken bij de gemeente. Daarnaast ontwikkel jij je als een gesprekspartner voor de financieel adviseur en controller. Tevens begrijp je hoe de planning en control cyclus er uit ziet en welke rol jij als budgethouder en/of eindverantwoordelijke hierin speelt.

Lengte: 3 dagen
Trainer: Jan de Reuver en Hilko de Boer
Prijs: Op aanvraag

IN COMPANY I Basiskennis financiën voor niet-financiële medewerkers

Als medewerker bij een gemeente hoef je niet alle details te kennen. Het is wel handig als je de taal van financiën een beetje begrijpt. Een basiskennis van de financiële aspecten en begrippen is dan ook noodzakelijk. Na afloop van deze training ben je bekend met de belangrijkste financiële begrippen en begrijp je meer van de financiële gang van zaken binnen je organisatie.

Lengte: 3 dagen
Trainer: Jan de Reuver en Hilko de Boer
Prijs: Op aanvraag

Training I De nieuwe rol van de business controller

De financiele functie in het gemeentelijk domein verandert. Er is een toenemende behoefte aan financieel adviseurs die strategisch meedenken met management en directie. Wat vraag zo'n rol als business controller van je? Welke vaardigheden en competenties zijn er nodig? En passen die bij jou of juist niet? Daar gaat deze dag vol inspiratie en reflectie over.

Lengte: 1 dag
Prijs: Op aanvraag

Inspiratiedag I Bouw vertrouwen, beperk beheersing in het licht van rechtmatigheidsverantwoording

Voor veel risico's is meer control geen oplossing. Vaak zijn er alternatieven, waarin je focust op het opbouwen van vertrouwen.  In deze bijeenkomst denk je na over hoe je doelgericht kunt navigeren in een omgeving die niet volledig beheersbaar is. En geeft de rechtmatigheidsverantwoording daar wellicht ruimte voor?

Lengte: 1 dag
Trainers: Wim Nusselder en Hilko de Boer
PE-punten: 6
Prijs: Op aanvraag

IN COMPANY I Persoonlijke effectiviteit voor financials

Heb je ook het idee dat je geleefd wordt door je werk? Vind je het soms lastig om met al die veranderingen om te gaan die op je af komen? Dan is deze trainingsdag voor jou een aanrader. Je gaat op zoek naar wat jou intrinsiek motiveert en hoe je herkent wat anderen in jouw organisatie drijf. Zodat jij van daaruit duidelijke keuzes kunt maken in je werk. Ook denken we samen na over jouw rol als financieel professional in veranderprocessen.

Lengte: 1 dag
Trainer: Hilko de Boer
Prijs: Op aanvraag

IN COMPANY I BBV-TRAINING (BASIS)

Goede kennis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is cruciaal bij het opstellen van de begroting, jaarrekening en andere financiële stukken. Tegelijkertijd biedt het BBV veel ruimte om als gemeente zelf keuzes te maken. Deze maatwerk incompany basistraining helpt jouw team om te voldoen aan het BBV en op de juiste wijze om te gaan met nieuwe regels en eisen. Terwijl je óók samen nadenkt en ontdekt wat het beste werkt binnen jouw organisatie.

Lengte: 3 dagen
Trainers: Jan de Reuver
Prijs: Op aanvraag.

IN COMPANY I TRAINING FINANCIEEL TOEZICHT

De financiele positie van lokale overheden staat onder druk. Wat gaat de provinciaal toezichthouder doen? Hoe kan jij daar op anticiperen en je goed voorbereiden? Leer tijdens deze praktische trainingsdag wat provinciaal toezicht is, hoe er naar begrotingen wordt gekeken en leer elkaars taal te begrijpen. Met veel praktijkvoorbeelden hoe het niet moet en hoe het wel kan!

Lengte: 1 dag
Trainers: Jan de Reuver
Prijs: Op aanvraag.

IN COMPANY I GEMEENTEFINANCIEN IN VOGELVLUCHT

Wat is het bestaansrecht van een gemeente? Welke taken voert een gemeente zoal uit, voor en met wie en welke financiële middelen zijn er? Waar komen die financiën vandaan en waar geven we het aan uit? Hoe werkt het met de begroting en verantwoording in een gemeente? Dat ontdek je in deze interactieve training!

Lengte: 1 dag of 2 dagdelen
Trainer: Clemens Rutten
Doelgroep: Startende ambtenaren, beleidsadviseurs, raadsleden.
Prijs: Op aanvraag.

IN COMPANY I Online training 'Presenteer het verhaal achter de cijfers'

Als financieel adviseur of controller moet je steeds vaker mondeling het verhaal achter de cijfers delen. Met een audit-commissie, in een presentatie aan het college of in een toelichting voor de raad bijvoorbeeld. Vind je dat spannend of wil je er beter in worden? In deze presenteertraining leer je hoe je kort, krachtig en inspirerend jouw boodschap overbrengt.

Lengte: 1 dag
Trainer: Esmeralda Kleinreesink
Prijs: Op aanvraag

IN COMPANY I WAAROM BEGRIJP JIJ MIJ NIET?

Je hebt het nog zo duidelijk uitgelegd. Maar toch doen je collega's iets anders dan jij voor ogen hebt. Of je krijgt ze niet mee in die andere manier van werken. Herkenbaar? Deze workshop helpt je om effectiever te communiceren in het gemeentelijk domein. Je krijgt inzicht in je eigen communicatiestijl en leert hoe je inspeelt op verschillende andere voorkeursstijlen van communiceren.

Lengte: 1 dag
Trainers: Esther Koning
Prijs: Op aanvraag.