Seminars, workshops en trainingen over Planning & Control

In verband met de nieuwe coronamaatregelen heeft Finolia besloten om voorlopig over te stappen op online bijeenkomsten. Zo kun je de komende tijd tóch kennis en inspiratie opdoen of ervaringen uitwisselen. Staat jouw gewenste programma er niet bij? Laat het weten via info@finolia.nl.

Vrijdag 23 april I Online inspiratiedag 'Kostenbeheersing Jeugdhulp'

Worstelt jouw gemeente ook met oplopende tekorten in de Jeugdhulp? Dan is deze kennis- en brainstormsessie waardevol voor jou. Meer geld is geen echte oplossing. Maar wat dan wel? Daar denken we samen over na met een strategisch adviseur Jeugd. Ook kijken we welke rol jij daar als controller of financieel adviseur in speelt en wat er binnen jouw invloedssfeer ligt.

Locatie: Online
Tijd: 9.00 - 12.30 uur
Trainer: Marjan Völlmer & Hilko de Boer
Prijs: € 199,-

Vrijdag 21 mei I BBV-training (verdieping)

Deze interactieve, verdiepende online BBV-training draait volledig om praktijkvragen van jou en vakgenoten van andere gemeenten in Nederland. Iedereen brengt vooraf een vraag in. Die kan bijvoorbeeld gaan over activeren of niet, grondexploitatie, financiering, subsidies, kengetallen en meer. Vooraf delen we alle vragen, zodat iedereen zich kan voorbereiden. Zo profiteren we optimaal van elkaars kennis!

Locatie: Online
Tijd: 9.00 - 12.30 uur
Trainer: Jan de Reuver & Hilko de Boer
Prijs: € 199,-

Vrijdag 28 mei + 11 juni 2021 I Online training Rechtmatigheid (IC/VIC)

Vanaf 2021 moet jouw gemeente zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven. Daar heb je de hulp van collega’s hard bij nodig. Hoe laten jullie straks zien dat de rechtmatigheid van processen op orde en geborgd is? En welke rol spelen de IC en de VIC daarbij? In deze online training ontdek je hoe de juiste stappen op het gebied van procesbeheersing jouw gemeente verder helpen als het gaat om de rechtmatigheidsverantwoording.

Locatie: Online
Aantal dagdelen: 2
Tijd: 9.00 - 12.00 uur
Trainer: Clemens Rutten
Prijs: € 399,-

Donderdag 3 juni I Risicomanagement in één dag

Risicomanagement wordt voor gemeenten steeds belangrijker, zeker nu door de coronacrisis baten onder druk staan en de ontwikkeling van lasten soms lastig te voorspellen is. Hoe breng je systematisch risico's in kaart? Ben je in staat om ze goed te wegen en welke keuzes maak je als het om dekking gaat? In deze online training verdiep je jouw kennis als het gaat om systematisch risicomanagement. Ook denk je na over de risicocultuur in jouw gemeente en de link tussen risicomanagement en de rechtmatigheidsverantwoording.

Locatie: Online
Tijd: 09.30 – 15.30 uur
Trainer: Gerti Brevink
Prijs: € 399,-

Vrijdag 18 juni I Bouw vertrouwen, beperk beheersing

Voor veel risico's is meer control geen oplossing. Vaak zijn er alternatieven, waarin je focust op het opbouwen van vertrouwen.  In deze bijeenkomst denk je na over hoe je doelgericht kunt navigeren in een omgeving die niet volledig beheersbaar is. En wat dat betekent voor de planning & controlcyclus natuurlijk.

Locatie: Online
Tijd: 09.30 – 15.30 uur
Trainers: Wim Nusselder en Hilko de Boer
Prijs: € 399,-
PE-punten: 6

INCOMPANY I Inspiratiedag 'Veranderen van Planning & Control'

Tijdens deze interactieve dag krijg je handvatten om de P&C-cyclus in jouw gemeente te veranderen. Met aandacht voor onder meer het verkorten van doorlooptijden, sturen op effect-indicatoren, het terugbrengen van planning en control tot de kern, digitalisering van de P&C-cyclus en meer. Ook denk je na over wat en wie er nodig is voor zo'n verandertraject in jouw gemeente.

Lengte: 1 dag
Trainers: Hilko de Boer & Rob de Jonge
Prijs: Op aanvraag

IN COMPANY I Financieel management voor niet-financiële managers en beleidsmedewerkers

Na afloop van deze training ben je op de hoogte van de algemene financiële gang van zaken bij de gemeente. Daarnaast ontwikkel jij je als een gesprekspartner voor de financieel adviseur en controller. Tevens begrijp je hoe de planning en control cyclus er uit ziet en welke rol jij als budgethouder en/of eindverantwoordelijke hierin speelt.

Lengte: 3 dagen
Trainer: Jan de Reuver en Hilko de Boer
Prijs: Op aanvraag

IN COMPANY I Basiskennis financiën voor niet-financiële medewerkers

Als medewerker bij een gemeente hoef je niet alle details te kennen. Het is wel handig als je de taal van financiën een beetje begrijpt. Een basiskennis van de financiële aspecten en begrippen is dan ook noodzakelijk. Na afloop van deze training ben je bekend met de belangrijkste financiële begrippen en begrijp je meer van de financiële gang van zaken binnen je organisatie.

Lengte: 3 dagen
Trainer: Jan de Reuver en Hilko de Boer
Prijs: Op aanvraag

IN COMPANY I Persoonlijke effectiviteit voor financials

Heb je ook het idee dat je geleefd wordt door je werk? Vind je het soms lastig om met al die veranderingen om te gaan die op je af komen? Dan is deze trainingsdag voor jou een aanrader. Je gaat op zoek naar wat jou intrinsiek motiveert en hoe je herkent wat anderen in jouw organisatie drijf. Zodat jij van daaruit duidelijke keuzes kunt maken in je werk. Ook denken we samen na over jouw rol als financieel professional in veranderprocessen.

Lengte: 1 dag
Trainer: Hilko de Boer
Prijs: Op aanvraag

IN COMPANY I BBV-TRAINING (BASIS)

Goede kennis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is cruciaal bij het opstellen van de begroting, jaarrekening en andere financiële stukken. Tegelijkertijd biedt het BBV veel ruimte om als gemeente zelf keuzes te maken. Deze maatwerk incompany basistraining helpt jouw team om te voldoen aan het BBV en op de juiste wijze om te gaan met nieuwe regels en eisen. Terwijl je óók samen nadenkt en ontdekt wat het beste werkt binnen jouw organisatie.

Lengte: 3 dagen
Trainers: Jan de Reuver
Prijs: Op aanvraag.

IN COMPANY I TRAINING FINANCIEEL TOEZICHT

De financiele positie van lokale overheden staat onder druk. Wat gaat de provinciaal toezichthouder doen? Hoe kan jij daar op anticiperen en je goed voorbereiden? Leer tijdens deze praktische trainingsdag wat provinciaal toezicht is, hoe er naar begrotingen wordt gekeken en leer elkaars taal te begrijpen. Met veel praktijkvoorbeelden hoe het niet moet en hoe het wel kan!

Lengte: 1 dag
Trainers: Jan de Reuver
Prijs: Op aanvraag.

IN COMPANY I GEMEENTEFINANCIEN IN VOGELVLUCHT

Wat is het bestaansrecht van een gemeente? Welke taken voert een gemeente zoal uit, voor en met wie en welke financiële middelen zijn er? Waar komen die financiën vandaan en waar geven we het aan uit? Hoe werkt het met de begroting en verantwoording in een gemeente? Dat ontdek je in deze interactieve training!

Lengte: 1 dag of 2 dagdelen
Trainer: Clemens Rutten
Doelgroep: Startende ambtenaren, beleidsadviseurs, raadsleden.
Prijs: Op aanvraag.

IN COMPANY I Online training 'Presenteer het verhaal achter de cijfers'

Als financieel adviseur of controller moet je steeds vaker mondeling het verhaal achter de cijfers delen. Met een audit-commissie, in een presentatie aan het college of in een toelichting voor de raad bijvoorbeeld. Vind je dat spannend of wil je er beter in worden? In deze presenteertraining leer je hoe je kort, krachtig en inspirerend jouw boodschap overbrengt.

Lengte: 1 dag
Trainer: Esmeralda Kleinreesink
Prijs: Op aanvraag

IN COMPANY I WAAROM BEGRIJP JIJ MIJ NIET?

Je hebt het nog zo duidelijk uitgelegd. Maar toch doen je collega's iets anders dan jij voor ogen hebt. Of je krijgt ze niet mee in die andere manier van werken. Herkenbaar? Deze workshop helpt je om effectiever te communiceren in het gemeentelijk domein. Je krijgt inzicht in je eigen communicatiestijl en leert hoe je inspeelt op verschillende andere voorkeursstijlen van communiceren.

Lengte: 1 dag
Trainers: Esther Koning
Prijs: Op aanvraag.