Seminars, workshops en trainingen over Planning & Control

In verband met de nieuwe coronamaatregelen heeft Finolia besloten om voorlopig over te stappen op online bijeenkomsten. Zo kun je de komende tijd tóch kennis en inspiratie opdoen of ervaringen uitwisselen. Staat jouw gewenste programma er niet bij? Laat het weten via info@finolia.nl.

Vrijdag 5 februari I BBV-webinar 'Meerjarig financieel inzicht voor de raad'

In september 2020 heeft de commissie BBV de notitie Meerjarig financieel inzicht voor de raad gepubliceerd. Deze notitie moet er aan bijdragen dat raadsleden (meer) inzicht krijgen in de ontwikkeling van de financiële positie van hun gemeente. Mooi natuurlijk. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Wat werkt wel en wat werkt niet? Hoe presenteer je financiële kengetallen en vooral de trends, en hoe zet je die op de juiste manier in?

Locatie: Online
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Trainer: Hilko de Boer
Prijs: Gratis*

* deelname aan dit webinar is alleen mogelijk voor ambtenaren.

Vrijdag 5 maart I BBV-webinar 'Materiële vaste activa'

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de regels vastgelegd voor de waardering en afschrijving van materiële vaste activa. Toch zijn er elk jaar vragen en discussies over de wijze van waardering en afschrijving van investeringen en kapitaalgoederen. Om meer duidelijkheid te bieden heeft de commissie BBV in januari 2020 de Notitie 'Materiële vaste activa' vastgesteld. In dit webinar gaan we in op de hoofdlijnen van de notitie en de stellige uitspraken en aanbevelingen die daarin gedaan worden.

Locatie: Online
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Trainer:  Jan Willem Duifhuis
Prijs: € 99,-

Vrijdag 12 + 19 maart 2021 I Online training Rechtmatigheid (IC/VIC)

Vanaf 2021 moet jouw gemeente zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven. Daar heb je de hulp van collega’s hard bij nodig. Hoe laten jullie straks zien dat de rechtmatigheid van processen op orde en geborgd is? En welke rol spelen de IC en de VIC daarbij? In deze online training ontdek je hoe de juiste stappen op het gebied van procesbeheersing jouw gemeente verder helpen als het gaat om de rechtmatigheidsverantwoording.

Locatie: Online
Aantal dagdelen: 2
Tijd: 9.00 - 12.00 uur
Trainer: Clemens Rutten
Prijs: € 399,-

Donderdag 1 april I Online inspiratiedag 'Veranderen van Planning & Control'

Tijdens deze interactieve dag krijg je handvatten om de P&C-cyclus in jouw gemeente te veranderen. Met aandacht voor onder meer het verkorten van doorlooptijden, sturen op effect-indicatoren, het terugbrengen van planning en control tot de kern, digitalisering van de P&C-cyclus en meer. Ook denk je na over wat en wie er nodig is voor zo'n verandertraject in jouw gemeente.

Locatie: Online
Tijd: 9.30 - 15.45 uur
Trainer: Hilko de Boer & Rob de Jonge
Prijs: € 399,-

IN COMPANY I Persoonlijke effectiviteit voor financials

Heb je ook het idee dat je geleefd wordt door je werk? Vind je het soms lastig om met al die veranderingen om te gaan die op je af komen? Dan is deze trainingsdag voor jou een aanrader. Je gaat op zoek naar wat jou intrinsiek motiveert en hoe je herkent wat anderen in jouw organisatie drijf. Zodat jij van daaruit duidelijke keuzes kunt maken in je werk. Ook denken we samen na over jouw rol als financieel professional in veranderprocessen.

Lengte: 1 dag
Trainer: Hilko de Boer
Prijs: Op aanvraag

IN COMPANY I BBV-TRAINING (BASIS)

Goede kennis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is cruciaal bij het opstellen van de begroting, jaarrekening en andere financiële stukken. Tegelijkertijd biedt het BBV veel ruimte om als gemeente zelf keuzes te maken. Deze maatwerk incompany basistraining helpt jouw team om te voldoen aan het BBV en op de juiste wijze om te gaan met nieuwe regels en eisen. Terwijl je óók samen nadenkt en ontdekt wat het beste werkt binnen jouw organisatie.

Lengte: 3 dagen
Trainers: Jan de Reuver
Prijs: Op aanvraag.

IN COMPANY I TRAINING FINANCIEEL TOEZICHT

De financiele positie van lokale overheden staat onder druk. Wat gaat de provinciaal toezichthouder doen? Hoe kan jij daar op anticiperen en je goed voorbereiden? Leer tijdens deze praktische trainingsdag wat provinciaal toezicht is, hoe er naar begrotingen wordt gekeken en leer elkaars taal te begrijpen. Met veel praktijkvoorbeelden hoe het niet moet en hoe het wel kan!

Lengte: 1 dag
Trainers: Jan de Reuver
Prijs: Op aanvraag.

IN COMPANY I GEMEENTEFINANCIEN IN VOGELVLUCHT

Wat is het bestaansrecht van een gemeente? Welke taken voert een gemeente zoal uit, voor en met wie en welke financiële middelen zijn er? Waar komen die financiën vandaan en waar geven we het aan uit? Hoe werkt het met de begroting en verantwoording in een gemeente? Dat ontdek je in deze interactieve training!

Lengte: 1 dag of 2 dagdelen
Trainer: Clemens Rutten
Doelgroep: Startende ambtenaren, beleidsadviseurs, raadsleden.
Prijs: Op aanvraag.

IN COMPANY I Online training 'Presenteer het verhaal achter de cijfers'

Als financieel adviseur of controller moet je steeds vaker mondeling het verhaal achter de cijfers delen. Met een audit-commissie, in een presentatie aan het college of in een toelichting voor de raad bijvoorbeeld. Vind je dat spannend of wil je er beter in worden? In deze presenteertraining leer je hoe je kort, krachtig en inspirerend jouw boodschap overbrengt.

Lengte: 1 dag
Trainer: Esmeralda Kleinreesink
Prijs: Op aanvraag

IN COMPANY I WAAROM BEGRIJP JIJ MIJ NIET?

Je hebt het nog zo duidelijk uitgelegd. Maar toch doen je collega's iets anders dan jij voor ogen hebt. Of je krijgt ze niet mee in die andere manier van werken. Herkenbaar? Deze workshop helpt je om effectiever te communiceren in het gemeentelijk domein. Je krijgt inzicht in je eigen communicatiestijl en leert hoe je inspeelt op verschillende andere voorkeursstijlen van communiceren.

Lengte: 1 dag
Trainers: Esther Koning
Prijs: Op aanvraag.