Standaard afbeelding

Hilko de Boer

Workshop datasturing op het VSO Congres

Op 23 juni vindt in Utrecht op het jaarcongres van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek plaats. Het congres trekt onderzoekers en statistici, maar ook strategen, beleidsmedewerkers en organisatieadviseurs van lokale overheden. Finolia geeft tijdens het congres een workshop over…

‘Inkomsten gemeenten kunnen omhoog’

Sinds een wijziging in de wetgeving dienen gemeenten de overhead apart weer te geven in hun begroting en jaarrekening. Daarmee veranderde de systematiek van overheadtoerekening. Gemeenten waren gewend te werken vanuit een integrale kostprijs-gedachte. De overhead werd tot en met…