Plenair: Sturen met indicatoren?

Plenair: sturen met indicatoren?

Gemeenten (en provincies) hanteren al geruime tijd indicatoren in hun begroting en jaarrekening. Er wordt vaak de nodige moeite gedaan om hier een goede invulling aan te geven. Met het oog op een betere vergelijkbaarheid is het sinds 2016 voorgeschreven een bepaalde vaste set te publiceren. Maar wordt dit ook als nuttig gezien of is het alleen onnodige ballast? En welke indicatoren worden naast de vaste set nog meer gebruikt? Tjerk Budding neemt, mede aan de hand van door hem uitgevoerd onderzoek, de deelnemers mee in de bedoeling van indicatoren, de zin en onzin van de vaste set en geeft aanbevelingen over hoe we een betere invulling aan het sturen op indicatoren kunnen geven.

Dit is een plenaire inspiratiesessies. Iedereen die aan het seminar deelneemt volgt deze sessie. Je kunt je daarnaast inschrijven voor 3 workshops.

Tjerk Budding

Opleidingsdirecteur Public Controllersopleidingen Vrije Universiteit Amsterdam