Producten

Finolia ontwikkelt samen met partners interessante producten voor p&c-professionals en gemeenten. Doe er je voordeel mee!

Prognose Model Gemeenten

Het Prognose Model Gemeenten is een integraal Excel-model dat te gebruiken is in combinatie met elke P&C en GRC-tool. Je voert op één plek cijfers uit de meerjarenbegroting, investeringsbegroting en meerjarenprognose grondexploitaties in. Het model genereert vervolgens voor jou de financiële kengetallen, een kasstroomoverzicht, de balansprognose, EMU-saldo en financieringsoverzichten. Daarnaast worden diverse aansprekende dashboards aangeboden en kun je met de scenariomanager eenvoudig scenario's opstellen en vertalen in een meerjarig structureel beeld voor jouw gemeente.

"JA zeggen JA doen"

Verandering is constant aanwezig. Dat merk je op de werkvloer en in je persoonlijke leven. Maar waarom is er dan zo veel weerstand tegen, waarom zeggen mensen JA en doen ze NEE? En nog interessanter: wat kun je daaraan doen, als leidinggevende? Dit boek reikt je op luchtige wijze aan hoe je naar JA zeggen JA doen komt. Daarbij wordt de oplossing niet gezocht in systemen en structuren, maar in mensen.