Workshop 6: Beïnvloeden voor controllers

Workshop 6: Beïnvloeden voor controllers

Merk jij het ook? Onze rol als financieel adviseur en (concern)controller verandert. Het gaat niet meer alleen om cijfers. Maatschappelijke effecten en het meten daarvan staan steeds meer centraal.

Op welke manier draag jij bij aan het realiseren van deze doelen? En hoe draag jij je steentje bij aan de organisatorische vraagstukken die daar onlosmakelijk mee verbonden zijn? Bijvoorbeeld het formuleren van goede indicatoren, het meten daarvan, risico’s, complexe samenwerkingen, betrouwbare en relevante sturingsinformatie, etc.

  • Heb je hier invloed op vanuit je rol?
  • Ben je dan nog wel onafhankelijk genoeg?
  • Kom je dan nog wel aan je 'eigen werk' toe?

Tijdens deze interactieve workshop staat de veranderende rol van de financieel adviseur/business controller centraal. We gaan in op verschillende controltypen en bespreken de beïnvloedingstechnieken die je kunt inzetten om jouw steentje bij te dragen aan een nieuwe manier van sturen!

Gerti Brevink

Adviseur op het gebied van organisatieontwikkeling, sturingsvraagstukken en concern- & businesscontrol. Eigenaar van Public Connect.