Workshop 2: Sturing in het sociaal domein?

Workshop 2: Sturing in het sociaal domein?

We willen allemaal datagedreven werken en de kwaliteit van onze werkprocessen verbeteren. Ondertussen zijn we traditiegetrouw aan het controleren of de regels worden nageleefd. Ondergeschikt lijkt daarbij of processen slim zijn ingericht, applicaties helder op elkaar aansluiten en verschillende rapportages eenduidig zijn. Bij verbetertrajecten steunen we vaak op beelden die mensen hebben, zonder deze te staven met data-feiten. Terwijl alles wat we doen tegenwoordig wordt vastgelegd in onze applicaties. Zijn knelpunten nu echt zo groot en zien we achterliggende problemen niet over het hoofd?

In deze workshop zal Clemens Rutten vertellen hoe hij bij de gemeente Nijmegen in een procesdoorlichting van de zorgketen WMO/Jeugd de belevingswereld heeft verenigd met de wereld van de data. Zonder daarbij de ‘zachtere’ factoren, zoals de onderlinge communicatie en samenwerking, uit het oog te verliezen. Door knelpunten bespreekbaar te maken en te helpen bij verbetertrajecten. Strevend naar een zorgketen die vanuit dezelfde doelen als een eenheid opereert en met eenduidige informatie kan sturen op de transformatieopgave en bezuinigingstaakstellingen.

Clemens Rutten

Strategisch adviseur Stadscontrol Gemeente Nijmegen