In-company trainingen en workshops

Finolia verzorgt regelmatig incompany trainingen. De trainingen worden aangepast en zoveel mogelijk op maat gemaakt. 
Op deze manier sluiten wij aan bij het vraagstuk van jouw organisatie.

NIEUW: BLENDED LEARNING

Op individuele basis volgt iedereen uit je team een E-learning naar keuze, middels een lidmaatschap op één of meer van de online Leernetwerken binnen het Finoliaportaal.

Na het doornemen van deze (theoretische) kennis, nemen jullie gezamenlijk (als team) deel aan één of meerdere incompany Praktijkdagen. De trainers maken de Praktijkdagen zoveel mogelijk op maat voor jullie gemeente/organisatie. 

EEN UNIEKE MANIER OM DE VOORDELEN VAN ONLINE LEREN, ÉN DIE VAN EEN FYSIEKE TRAINING OPTIMAAL TE BENUTTEN!

Mail je vraag of wens naar info@finolia.nl. Wij komen zo spoedig  mogelijk met een concreet voorstel.

Schrijftraining 'Compacte en leesbare P&C-documenten'

Je schrijft elk jaar pagina’s vol teksten voor de kadernota, begroting en jaarrekening. Maar begrijpen raadsleden en wethouders ook wat er staat? En komen ze er überhaupt doorheen? In deze incompany schrijftraining leer je hoe je compacte en leesbare teksten voor P&C-documenten maakt.

Je ontdekt hoe je financiële informatie beknopt en duidelijk overbrengt, zonder concessies te doen aan de inhoud. Verder weet je na afloop welke schrijftrucs professionele copywriters gebruiken om jouw aandacht vast te houden.

 

De training bevat veel voorbeelden uit P&C-documenten. Ook ga je aan de slag met oefenvormen waarin je teksten uit je eigen kadernota, begroting of jaarrekening verbetert. Lekker praktisch dus. We staan ook stil hoe ChatGPT jou kan helpen bij het schrijven van teksten en kijken naar andere handige tools op het gebied van leesbaarheid en leesniveaus. 

 

Locatie: In-company

Tijd: 1 dagdeel

Trainers: Rick Borkent en Hilko de Boer

Prijs: Op aanvraag, mail naar info@finolia.nl

Training Rechtmatigheidsverantwoording

Kom beter in je rol en verminder control!

De rechtmatigheidsverantwoording  geeft je de kans om binnen jouw organisatie heldere afspraken te maken wie nu waar verantwoordelijk voor is. Binnen organisaties constateren wij dat met name financiële medewerkers steeds vaker het gevoel hebben dat ze de gaten dichtlopen.

We gaan in op wet- en regelgeving, geven advies rondom inrichting van de VIC. Met aandacht voor het gedrag van 1e,2e en 3e lijn van control.

Locatie: In-company

Tijd: 1 dag

Trainers: Clemens Rutten, Hilko de Boer

Prijs: Op aanvraag, mail naar info@finolia.nl

BBV Basis training

Goede kennis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is cruciaal bij het opstellen van de begroting, jaarrekening en andere financiële stukken. Tegelijkertijd biedt het BBV veel ruimte om als gemeente zelf keuzes te maken. Deze maatwerk in-company basistraining helpt jouw team om te voldoen aan het BBV en op de juiste wijze om te gaan met nieuwe regels en eisen. Terwijl je óók samen nadenkt en ontdekt wat het beste werkt binnen jouw organisatie.

Locatie: In-company

Tijd:  3 dagen

Trainers:  Jan Willem Duifhuis, Hilko de Boer

Prijs: Op aanvraag, mail naar info@finolia.nl

Inspiratiedag 'Verandering Planning en Control'

Tijdens deze interactieve dag krijg je handvatten om de P&C-cyclus in jouw gemeente te veranderen. Met aandacht voor onder meer het verkorten van doorlooptijden, sturen op effect-indicatoren, het terugbrengen van planning en control tot de kern, digitalisering van de P&C-cyclus en meer. Ook denk je na over wat en wie er nodig is voor zo’n verandertraject in jouw gemeente.

Locatie: Incompany

Tijd: 1 dag

Trainer: Hilko de Boer

Prijs: Op aanvraag, mail naar info@finolia.nl

Strategisch bezuinigen voor gemeenten

Veel gemeenten denken door oplopende tekorten in het sociaal domein en de impact van de coronacrisis na over bezuinigingen. De vraag is hoe je dat slim aanpakt. Welke strategieën zijn er om te bezuinigen? Hoe en waar zoek jij besparingspotentieel en welke rol kan datagebruik daarin spelen? En wie is er eigenlijk verantwoordelijk en hoe monitor je die bezuinigingen straks? Daar gaat het over tijdens deze in company dag.

Locatie: Incompany

Tijd: 1 dag

Trainer: Jan Willem Duifhuis/ Hilko de Boer

Prijs: Op aanvraag, mail naar info@finolia.nl

Financieel management voor niet-financiële managers en beleidsmedewerkers

Na afloop van deze training ben je op de hoogte van de algemene financiële gang van zaken bij de gemeente. Daarnaast ontwikkel jij je als een gesprekspartner voor de financieel adviseur en controller. Tevens begrijp je hoe de planning en control cyclus er uit ziet en welke rol jij als budgethouder en/of eindverantwoordelijke hierin speelt.

Locatie: Incompany

Lengte: 3 dagen

Trainer: Hilko de Boer

Prijs: Op aanvraag, mail naar info@finolia.nl

Basiskennis financiën voor niet-financiële medewerkers

Als medewerker bij een gemeente hoef je niet alle details te kennen. Het is wel handig als je de taal van financiën een beetje begrijpt. Een basiskennis van de financiële aspecten en begrippen is dan ook noodzakelijk. Na afloop van deze training ben je bekend met de belangrijkste financiële begrippen en begrijp je meer van de financiële gang van zaken binnen je organisatie.

Locatie: Incompany

Lengte: 2 of 3 dagen

Trainers: Clemens Rutten/Hilko de Boer

Prijs: Op aanvraag, mail naar info@finolia.nl

De rol van de business controller

De financiele functie in het gemeentelijk domein verandert. Er is een toenemende behoefte aan financieel adviseurs die strategisch meedenken met management en directie. Wat vraag zo’n rol als business controller van je? Welke vaardigheden en competenties zijn er nodig? En passen die bij jou of juist niet? Daar gaat deze dag vol inspiratie en reflectie over.

Locatie: Incompany

Tijd: 1 dag

Trainer: Hilko de Boer

Prijs: Op aanvraag, mail naar info@finolia.nl

Persoonlijke effectiviteit voor financials

Heb je ook het idee dat je geleefd wordt door je werk? Vind je het soms lastig om met al die veranderingen om te gaan die op je af komen? Dan is deze trainingsdag voor jou een aanrader. Je gaat op zoek naar wat jou intrinsiek motiveert en hoe je herkent wat anderen in jouw organisatie drijf. Zodat jij van daaruit duidelijke keuzes kunt maken in je werk. Ook denken we samen na over jouw rol als financieel professional in veranderprocessen.

Lokatie: Incompany

Tijd: 1 dag

Trainers: Hilko de Boer

Prijs: Op aanvraag, mail naar info@finolia.nl

Basistraining BBVw voor waterschappen

Het Besluit Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVw) beschrijft waar de begrotings- en jaarrekeningsstukken van waterschappen aan moeten voldoen. Het is voor (nieuwe) medewerkers en algemeen en dagelijks bestuurders belangrijk dat ze op hoofdlijnen het BBVw kennen en begrijpen hoe dat hun dagelijks werk voor het waterschap raakt. Deze incompany basistraining helpt je daarbij. Een ervaren trainer die thuis is in de wereld van het waterschap neemt je mee in de essentie van het BBVw. Het programma kan afgestemd worden op specifieke BBVw-thema’s in jouw waterschap.

Locatie: In-company

Tijd: 3 dagen

Trainers: Jan Willem Duifhuis

Prijs: Op aanvraag, mail naar info@finolia.nl

Gemeentefinanciën in vogelvlucht (en hoofdlijn BBV)

Wat is het bestaansrecht van een gemeente? Welke taken voert een gemeente zoal uit, voor en met wie en welke financiële middelen zijn er? Waar komen die financiën vandaan en waar geven we het aan uit? Hoe werkt het met de begroting en verantwoording in een gemeente? Dat ontdek je in deze interactieve training!

Locatie: In-company

Tijd: 1 dag of 2 dagdelen

Trainer: Clemens Rutten

Doelgroep: Startende ambtenaren, beleidsadviseurs, raadsleden.

Prijs: Op aanvraag, mail naar info@finolia.nl