Blog

Updates van Finolia

Onderzoeken, updates en andere handige informatie voor financials

Waardebehoud en waardecreatie
Planning & control

Waardebehoud en waardecreatie

Steeds meer gemeenten richten zich op twee belangrijke pijlers: Waardebehoud en Waardecreatie. Deze worden weerspiegeld in de gestelde doelen. Bestuurders beslissen welke waarden ze willen ondersteunen, en in welk tempo.

Lees verder »
Frauderisico
Rechtmatigheid en procesbeheersing

Frauderisico

Onkreukbaar. Onaantastbaar. Schreef in vakbladen voor het notariaat over integriteit. ‘Mister integrity’ werd hij genoemd. Als het ging over integer handelen, was hij degene die in Nederland bovenaan de ladder

Lees verder »
Blog P&C is corvee!
Planning & control

P&C is corvee!

Verplichte kost…ondankbaar werk…corvee….Deze bijsmaak rondom de Planning en control cyclus proef ik regelmatig als ik met opdrachtgevers in gesprek ben. “Het moet van financiën en van het BBV” is de

Lees verder »
Hoe maak je een Balansprognose?
Planning & control

Hoe maak je een Balansprognose?

Inleiding Als onderdeel van de uiteenzetting van de financiële positie moeten gemeenten en provincies, sinds 2017, een balansprognose opnemen in hun begroting.Ook een prognose van het EMU saldo is hierin

Lees verder »
Planning en control in perspectief
Planning & control

Planning en control in perspectief

“We hollen en vliegen van het ene planning en control product in het andere, en toch zijn we niet in control” Victoria is als financieel adviseur behoorlijk druk. Met financiële

Lees verder »
inkomsten gemeenten kunnen omhoog
Inspiratie

‘Inkomsten gemeenten kunnen omhoog’

Sinds een wijziging in de wetgeving dienen gemeenten de overhead apart weer te geven in hun begroting en jaarrekening. Daarmee veranderde de systematiek van overheadtoerekening. Gemeenten waren gewend te werken

Lees verder »
Bouw vertrouwen, beperk beheersing
Inspiratie

Controle is goed, vertrouwen is beter

Zonder vertrouwen is er geen goede samenwerking mogelijk. Vertrouwen heeft namelijk impact op het gevoel van veiligheid (een van de basisbehoeften van mensen). Het gaat erom dat je gelooft in

Lees verder »