Goede kennis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is cruciaal bij het opstellen van de begroting, jaarrekening en andere financiële stukken. Tegelijkertijd biedt het BBV veel ruimte om als gemeente zelf keuzes te maken. Deze incompany basistraining helpt jouw team om te voldoen aan het BBV en op de juiste wijze om te gaan met nieuwe regels en eisen. Terwijl je óók samen nadenkt en ontdekt wat het beste werkt binnen jouw organisatie. Deze BBV-training is geen 'van-de-plank-training'. De inhoud wordt afgestemd op het niveau van jouw medewerkers en de vraagstukken en casusistiek binnen jouw gemeente, zodat je daar in de dagelijkse praktijk direct voordeel van hebt. De training vindt plaats op locatie bij jouw gemeente, of naar wens op een externe locatie.

Praktische informatie over de BBV-training (basis)

Lengte

3 dagen

Deelnemers

5 tot 10

Locatie

In company

Kosten

Op aanvraag

Liever een kortere training of een grotere deelnemersgroep? We kijken graag samen met je naar de mogelijkheden. 

Thema's van deze training

Inleiding

 • Financiële functie in relatie met wetgeving (o.a. Gemeentewet) en organisatie
 • P&C cyclus
 • BBV en regeling informatie van derden
 • Wijzigingen regelgeving BBV
 • Programmabegroting en paragrafen
 • Financiering
 • Financieel toezicht

Verantwoording, kostenverdeling en rente

 • Stelsel van baten en lasten
 • Jaarrekening
 • Accountant
 • Kostenverdeling en verwerking
 • Verantwoording rente

Balans, reserves en voorzieningen, investeringen

 • Samenstelling balans
 • Waarderingsgrondslagen
 • Reserves en voorzieningen
 • Waarderen investeringen
 • Activering en afschrijving
 • Investeringen en onderhoud
 • Saldobepaling, boekhoudkundige verwerking reservemutaties, kapitaallasten en reserves

Lasten en baten

 • Financiële verhouding Rijk en gemeenten
 • Inkomstenbronnen
 • Specifieke uitkeringen
 • Omzet/vennootschapsbelasting

Actualiteiten BBV

 • Actualiteiten commissie BBV
 • Incidentele baten en lasten
 • Beleidsindicatoren en kengetallen
 • Kostenonderbouwing lokale heffingen
 • Notitie overhead en rente
 • Presentatie resultaatbestemming en resultaatbepaling
 • Vernieuwing accountantscontrole
 • BBV-proof maken begroting/jaarrekening

Maatwerk

De trainingen worden incompany op maat gemaakt. Daarbij gebruiken wij uw eigen documenten zodat het geheel aansluit bij uw eigen praktijk. Daarnaast brengen wij inspirerende voorbeelden mee vanuit andere organisaties om zo uw beeld te verbreden.

Trainer

Jan de Reuver

Jan de Reuver is trainer op het gebied van overheidsfinanciën, belastingen, bedrijfsvoering, AO/IC en risicomanagement. Hij was tot 2020 als Coördinator Financieel Toezicht Lagere overheden (FTO) verbonden aan de provincie Utrecht.

Vraag een offerte aan

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. corona

Tijdens de BBV-training (basis) houden we ons aan de RIVM-richtlijnen en nemen we diverse extra voorzorgsmaatregelen om coronabesmettingen tegen te gaan. Graag gaan we samen met jou in overleg hoe we dit het beste kunnen organiseren binnen jouw gemeente. Indien gewenst kan Finolia ook zorgen voor een externe locatie, waar de bijeenkomst op een veilige en verantwoorde wijze kan doorgaan.