Inhoud

Wil je in de kadernota en begroting serieus werk maken van de aanbevelingen die de commissie BBV in haar notitie 'Meerjarig financieel inzicht voor de raad' heeft gedaan? Dan gaat dit webinar je verder helpen. We gaan in op de essentie van de notitie en kijken naar praktijkoplossingen die raadsleden inzicht geven in ontwikkeling van de financiële positie van hun gemeente. Wat werkt wel en wat werkt niet? Hoe presenteer je op een inzichtelijke manier trends en financiële kengetallen? Daarbij gaan we specifiek in op het werken met dashboards, (corona)monitoren en presenteren van scenario's.  Daarbij maken we onder meer gebruik van het Prognose Model Gemeenten. We staan stil bij hoe je scenario's onderbouwd in beeld kunt brengen voor je kadernota. Zodat jij een goed gesprek kunt voeren met jouw bestuur! Laat zien wat de effecten zijn van besluiten op de gehele financiële positie.

Praktische informatie

Datum

Vrijdag 5 februari

Tijdstip

10.00 - 11.30 uur

Locatie

Online

Kosten

Gratis

Programma

Deze onderwerpen komen aan bod

  • Vragen over de BBV-notitie 'Meerjarig financieel inzicht voor de raad'
  • Hoe worden kengetallen waardevol voor raadsleden?
  • Toepassing en presentatie van financiële kengetallen
  • Modelmatig financiële trends inzichtelijk maken met dashboards die spreken
  • Werken met streefwaarden, bandbreedtes, prognoses en scenario's

Met praktijkvoorbeelden

In dit webinar laten we zien hoe verschillende gemeenten grafieken, visuals en dashboards integreren in hun P&C-documenten, zoals de begroting en de jaarrekening. Welke keuzes maken ze, wat werkt goed en hoe voldoen ze daarmee aan de bedoeling van het BBV? Dat geeft je praktische handvatten en levert je inspiratie op voor jouw werk in de komende maanden.

Dit webinar is een co-productie van Finolia en Gemeentemodel, de ontwikkelaar van het Prognose Model Gemeenten. We laten je in dit webinar zien hoe dit model je helpt om te voldoen aan de BBV-verplichtingen. 

Spreker

Hilko de Boer

Hilko heeft een achtergrond als concerncontroller, strategisch financieel adviseur, financieel manager en business controller binnen de lokale overheid en de profit sector. Hij is nu op interim basis organisatie en strategisch adviseur bij gemeenten.

Praktische informatie over jouw deelname

We vinden het belangrijk om kennis te delen en elkaar verder te helpen. Daarom bieden we dit webinar gratis aan. Deelname is alleen mogelijk voor ambtenaren. Je ontvangt in de week voor het webinar een link waarmee je het webinar kunt bijwonen.

Inschrijven

1 beschikbaar
BBV-webinar I Meerjarig financieel inzicht raad I 2021 #1Gratis✔️ Online ✔️ Actueel ✔️ Interactief