Inhoud

Wil je in de kadernota en begroting serieus werk maken van de aanbevelingen die de commissie BBV in haar notitie 'Meerjarig financieel inzicht voor de raad' heeft gedaan? Dan gaat deze online workshop je verder helpen. We gaan in op de essentie van de notitie en kijken naar praktijkoplossingen die raadsleden inzicht geven in ontwikkeling van de financiële positie van hun gemeente. Wat werkt wel en wat werkt niet? Hoe presenteer je op een inzichtelijke manier trends en financiële kengetallen? Daarbij gaan we specifiek in op het werken met grafische weergaven en het presenteren van scenario's. We staan stil bij hoe je scenario's onderbouwd in beeld kunt brengen voor je kadernota, zodat jij een goed gesprek kunt voeren met jouw bestuur. Ook kijken we hoe je taakstellende bezuinigingen op een goede manier kunt monitoren.

 

Praktische informatie

Datum

Vrijdag 15 oktober

Tijdstip

9.30 – 11.00 uur

Locatie

Online

Kosten

€ 99,- (excl. btw)

Programma

Deze onderwerpen komen aan bod

  • Vragen over de BBV-notitie 'Meerjarig financieel inzicht voor de raad'
  • Toepassing en presentatie van financiële kengetallen
  • Financiële trends inzichtelijk maken
  • Werken met bandbreedtes en scenario's
  • Wat zijn vragen die bij raadsleden spelen?
  • Zijn kengetallen waardevol voor raadsleden?
  • Hoe monitor je taakstellende bezuinigingen?

Met praktijkvoorbeelden

In deze online workshop laten we zien hoe verschillende gemeenten grafieken, visuals en dashboards integreren in hun P&C-documenten, zoals de begroting en de jaarrekening. Welke keuzes maken ze, wat werkt goed en hoe voldoen ze daarmee aan de bedoeling van het BBV? Dat geeft je praktische handvatten en levert je inspiratie op voor jouw werk in de komende maanden.

Spreker

Hilko de Boer

Hilko heeft een achtergrond als concerncontroller, strategisch financieel adviseur, financieel manager en business controller binnen de lokale overheid en de profit sector. Hij is nu op interim basis organisatie en strategisch adviseur bij gemeenten.

Praktische informatie over jouw deelname

Leuk dat je meedoet. Na inschrijving ontvang je een factuur. In de week voor de workshop ontvang je een toegangslink waarmee je kunt deelnemen aan het online programma.

Inschrijven

1 beschikbaar
BBV-workshop I Meerjarig financieel inzicht voor de raad I 2021-199.00✔️ Online ✔️ Vakkennis ✔️ Inspiratie