Op donderdag 22 maart organiseren we een begrotingsdag gemeenten.

We gaan stilstaan bij de balansprognose, kengetallen- en emu saldo prognose. Wat kan je als adviseur/controller hiermee? Hoe worden de kengetallen gebruikt? En hoe kan je deze prognoses handig en eenvoudig opmaken. Een model kan wellicht helpen. Voorbeelden uit het land die spreken.

We bieden tevens een praktijkvoorbeeld aan hoe inhoud gegeven kan worden aan de kostendekkendheid van tarieven op basis van het nieuwe BBV. Een gestructureerde opzet.

Na de middag gaan we samen in gesprek over de BBV beleidsindicatoren. Vormen die een last of bieden die kansen en mogelijkheden? En is dat iets van financiën, of kunnen afdelingen hiermee hun beleidsdoelen verbeteren? En wat is de rol van de financieel adviseur/business controller hierin?

Er is voldoende tijd om van gedachten te wisselen, te sparren, te luisteren en te netwerken. Het wordt een leuke, interactieve, praktische en leerzame dag.

Deze dag wordt georganiseerd door Finolia en E&M Consultants.