Workshop datasturing op het VSO Congres

Op 23 juni vindt in Utrecht op het jaarcongres van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek plaats. Het congres trekt onderzoekers en statistici, maar ook strategen, beleidsmedewerkers en organisatieadviseurs van lokale overheden. Finolia geeft tijdens het congres een workshop over het verbeteren van datasturing in je organisatie.  Steeds meer gemeenten denken na over een ‘in […]

‘Inkomsten gemeenten kunnen omhoog’

Sinds een wijziging in de wetgeving dienen gemeenten de overhead apart weer te geven in hun begroting en jaarrekening. Daarmee veranderde de systematiek van overheadtoerekening. Gemeenten waren gewend te werken vanuit een integrale kostprijs-gedachte. De overhead werd tot en met 2016 intracomptabel doorbelast aan de producten en diensten van het primaire proces. Het risico is […]

Controle is goed, vertrouwen is beter

Zonder vertrouwen is er geen goede samenwerking mogelijk. Vertrouwen heeft namelijk impact op het gevoel van veiligheid (een van de basisbehoeften van mensen). Het gaat erom dat je gelooft in de ander. Dat je gelooft dat de intenties van je collega’s en leidinggevenden goed zijn. Dat je erop vertrouwt dat iemand zijn best doet, bijvoorbeeld. […]

Impact coronacrisis op financiële positie gemeenten

Half maart 2020 wordt duidelijk dat de uitbraak van het COVID-19 virus (hier verder aangeduid met ‘het coronavirus’) grote impact zal hebben op de Nederlandse maatschappij. Scholen worden gesloten, restaurants moeten dicht, kenniswerkers moeten thuiswerken, kantoorpanden sluiten en evenementen worden afgelast. Er ontstaat een nieuwe realiteit voor veel organisaties en ook wordt de persoonlijke levenssfeer […]

Overheadkosten gemeenten moeilijk vergelijkbaar

De manier waarop gemeenten hun overheadkosten verantwoorden, is zo verschillend dat een onderlinge vergelijking tussen gemeenten zo goed als onmogelijk is. ‘Waarom niet één methode voor alle gemeenten?’ Eén van de wijzigingen van de boekhoudregels voor lokale overheden is dat ze vanaf dit jaar de kosten van overhead centraal moeten bijhouden in plaats van op […]

Verplicht en (on)bemind? Gemeenten en verplichte beleidsindicatoren.

Met ingang van begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten verplicht een set uniforme beleidsindicatoren in hun verantwoordingsstukken op te nemen. Het doel hiervan was om te komen tot meer transparantie, stuurbaarheid en vergelijkbaarheid. Dit artikel gaat na hoe gemeenten in de praktijk met de beleidsindicatoren omgaan en welke lessen hieruit zijn te trekken. Dat gemeenten tegenwoordig een […]