Consultancy

Consultancy

WAARMEE KUNNEN WE JE HELPEN

Veranderprocessen

Ondersteuning bij het vernieuwen van de P&C-cyclus en producten. Breng meer hoofdlijnen aan en verminder de mate van detail.

Rapportages

Finolia heeft een eigen Management Control Raamwerk ontwikkeld. Dit biedt overzichtelijke rapportages voor betere sturing op doelrealisatie.

Risicomanagement

Advies en ondersteuning bij het inzetten van doelgericht risicomanagement. Ter versterking van 1e lijnmanagement. Met focus op waarde behoud en waarde creatie.

Gesprekscyclus

Begeleiding bij het inrichten van de gesprekscyclus. Met behulp van een gespreksmodel voer je als business controller het juiste gesprek. Met als optie een workshop softcontrols.

Rekeningschema

Ondersteuning bij de invoering van een nieuw rekeningschema, met behulp van een standaardmodel.

Financieel beleid

Actualiseren van financieel beleid zoals de financiële verordening, nota reserves en voorzieningen, nota risicomanagementbeleid, nota verbonden partijen.

CONTACT OVER CONSULTANCY

Stel je vraag of maak een afspraak.

Hier moet een formulier

Ik help je graag op weg!

Finolia-Portaal-Hilko-de-Boer
Hilko de Boer