Inhoud

De financiële functie is veelomvattend en volop in ontwikkeling. Er worden andere, nieuwe, vaardigheden verwacht van de financieel adviseur. Daar waar de meesten nog steeds veel tijd kwijt zijn aan administratieve werkzaamheden ontstaat er steeds meer behoefte aan een business controller c.q. sparring partner. Vanuit directie en management wordt gezocht naar de juiste ondersteuning. Daarin zoekt men vooral adviseurs die mee kunnen en willen denken met de problemen die zich nu en in de toekomst voor (gaan) doen.

De vraag naar een business partner is nadrukkelijk aanwezig. Dat zien we op het gehele speelveld van de bedrijfsvoering binnen de non-profit sector (financiën, HR, organisatie, ICT, juridisch, inkoop). Van de business partner wordt dan ook verwacht dat deze verder kan kijken dan alleen de budgetten en meer in zich heeft dan het werken met Excel.

Is de rol van business controller een andere dan die van financieel adviseur? Gaat het om andere vaardigheden, interesses en misschien wel om andere mensen? Wil jij ontdekken wat deze veranderende rol voor jou betekent en of die wel bij je past? Dan is deze dag ‘past jou de rol van business control’ goed om te volgen. We gaan samen nadenken over de ontwikkeling van de functie van business controller. Welke werkzaamheden gaan veranderen en wat betekent dat voor jouw rol?
Past dat wel bij je, of vind je dat eigenlijk helemaal niet leuk?

Tijdens deze dag maken we gebruik van de volgende boeken:
1. De veranderende rol van de public controller - Tjerk Budding & Mattheus Wassenaar
2. JA zeggen JA doen, organisatieverandering van binnenuit – Judith Webber & Hilko de Boer

Doelgroep

De financieel adviseur, consulent en business controller die zich persoonlijk wil verdiepen in de ontwikkeling van de functie.

Programma

De ontwikkeling van een visie op sturing

Van sturing op resultaten en kpi’s naar sturing op gedrag van mensen. We gaan onder andere in op hard en soft controls. In hoeverre kunnen we control inrichten op basis van vertrouwen?

De business controller als strategisch gesprekspartner

Wat is jouw toegevoegde waarde voor de klant? Heeft je klant behoefte aan een ‘boekhouder’ of aan een gesprekspartner? Wat betekent dat voor de invulling van je werk? We gaan onder meer in op de verschillende typologieën van controllers en gaan in gesprek met elkaar wat we qua werk zien veranderen nu en in de toekomst.

De persoonlijkheid van de controller

Welke verschillende persoonlijkheidskenmerken zien we op basis van MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Welke persoonlijkheden kunnen we onderkennen. Wat is het voorkeursgedrag van de verschillende typen controllers? En welk gedrag is nodig als we naar de ontwikkelingen kijken?

Leren leiding geven aan jezelf

Op basis van je talenten, passie, geweten en de behoefte van jezelf en van je omgeving gaan we onderzoeken wat wel en niet bij jou past. Je leert in te zien waar bij jou energie weglekt. Je krijgt handvatten aangereikt hoe je dat kunt veranderen. Je krijgt nieuwe inzichten in je natuurlijke talenten. Je leert natuurlijke talenten te herkennen en wordt gestimuleerd ruimte te creëren om ze te gebruiken. Dit doen we in groepjes op een interactieve manier.

Maatwerk

Deze incompany training kan op maat aangepast worden aan de leer- en ontwikkelwensen van jouw medewerkers. Vraag naar de mogelijkheden!

Praktische informatie over deze training

De incompany training 'De nieuwe rol van de business controller' duurt 1 dag. De datum stemmen we in onderling overleg af. De training vindt plaats bij jouw gemeente. Wil je liever met jouw team bijeenkomen op een externe locatie? Dan doet Finolia je graag een voorstel. Meer informatie over de training of een offerte ontvangen? Stuur een mail naar hilko@finolia.nl.