Seminars

  1. Evenementen
  2. Seminars

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Training Rechtmatigheid (IC/VIC) en procesbeheersing (in Nijkerk)

Congrescentrum De Schakel Oranjelaan 10, Nijkerk

Wil je een scherper inzicht krijgen in de beheersing van (bedrijfs)processen bij een gemeente?
En (verbijzonderde) interne controles gerichter inzetten om daadwerkelijk tot echte procesverbetering te komen? Meld je dan aan voor deze fysieke training in Nijkerk.

Veranderdag Planning en Control (in Nijkerk)

Congrescentrum De Schakel Oranjelaan 10, Nijkerk

Aan de hand van relevante theorie en ervaringen vanuit de praktijk leer je hoe ook jouw veranderproces tot stand kan komen.
Stap niet in de valkuil van het ‘starten met een visie’. Een succesvolle verandering start met de urgentie.
Er is geen blauwdruk voor veranderen, maar je kunt leren van praktijkervaringen van andere gemeenten.
Stap voor stap nemen we je mee om jouw eigen veranderproces te initiëren.

BBV SPECIAL (In Nijkerk)

Congrescentrum De Schakel Oranjelaan 10, Nijkerk

Het BBV is principle-based. Het BBV is dus niet altijd eenduidig toe te passen. Dat zorgt voor dilemma’s. Een discussie over vraagstukken vergroot je inzicht.

Het programma van deze dag wordt bepaald door vraagstukken die deelnemers inbrengen.

Heb je een vraag? Mail deze vooraf naar pauline@finolia.nl

De dag van de Paragrafen (in Nijkerk)

Congrescentrum De Schakel Oranjelaan 10, Nijkerk

Elke gemeente moet verplicht een aantal paragrafen opnemen in de begroting en jaarrekening. Deze verplichte paragrafen zijn voor elke gemeente hetzelfde. Tijdens deze dag werken we gezamenlijk aan een standaard format voor de verplichte paragrafen.

Je doet mee in een creatief proces om te komen tot nieuwe standaard formats voor alle gemeentes.

Training AI & ChatGPT voor financials (in Nijkerk)

Congrescentrum De Schakel Oranjelaan 10, Nijkerk

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt een steeds belangrijker onderdeel in diverse sectoren, ook voor P&C Professionals. Om jullie kennis te laten maken met deze technologie, organiseren we een training over het gebruik van ChatGPT met speciale aandacht voor het opstellen van de begroting.

3-daagse Training Doelgericht Risicomanagement (in Nijkerk)

Congrescentrum De Schakel Oranjelaan 10, Nijkerk

De hoofdlijnen en principes van doelgericht risicomanagement, plus een praktische insteek hoe je dit als organisatie inricht. Verander risicomanagement en je interne audit (VIC) zodat je organisatie tot betere besluitvorming en afwegingen komt.
De trainingsdagen zijn: 9 september, 7 oktober en 2 december 2024.

Training Gemeentefinanciën in Vogelvlucht (in Nijkerk)

Congrescentrum De Schakel Oranjelaan 10, Nijkerk

Aan de orde komen:
Het bestaansrecht van een gemeente.
Taken van een gemeente.
Gemeentefinanciën: Waar komt het geld vandaan, en waar geven we het aan uit?
De hoofdlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
De werking van begroting en jaarrekening in de praktijk.