Rechtmatigheidsverantwoording met oog voor de leefwereld van burgers, professionals én ambtenaren! Bouwen aan vertrouwen in de relatie tussen gemeente en partners (waaronder zorgaanbieders), Raad en College, College en ambtenaren en ambtenaren en burgers.

De publieke en non-profit sector wordt steeds complexer. Onze organisaties willen daarom flexibeler worden. En ze willen meer bijdragen aan dingen die er echt toe doen. Het begrip ‘vertrouwen’ speelt daarin een rol. Het is de maatstaf voor de kwaliteit van relaties en samenlevingen. ‘Beheersing’ is nodig in specifieke contexten. Wanneer beheersing echter de standaard is voor elke context, creëert dat een systeemwereld. De menselijke maat raakt dan uit zicht en dat is niet de bedoeling.

De rechtmatigheidsverantwoording biedt ruimte om te werken vanuit de bedoeling. Werken vanuit de beleving van burgers en ambtenaren als medeverantwoordelijken voor publieke taken en opgaven. Bouwen aan ieders intrinsieke motivatie. Een open communicatie. Participatie en het creëren van gezamenlijke verhalen over waar je als gemeente heen wilt. Dat kan een goede aanvulling vormen op een beperkt beheersingsinstrumentarium. In sommige gevallen kunnen ze de beheersings- en risicofocus op den duur overbodig maken. Tijdens deze dag hanteren we een breed perspectief waarin zowel vertrouwen als beheersing een rol hebben. En we inventariseren mogelijkheden om ze goed te combineren.

Daarbij komen instrumenten aan de orde als de vertrouwensscan, harde en zachte regels en richtlijnen. En het onderscheiden van diverse mogelijkheden om ‘zuurstof in het systeem’ te brengen. We denken na over een passende veranderbenadering, mede aan de hand van 'wanprestatiebeleid' en 'kleurendrukdenken'. We zien de overgang naar een eigen rechtmatigheidsverantwoording als kans waarmee we samen aan de slag gaan!

Praktische informatie

Datum

In overleg

Aantal deelnemers

Maximaal 15

Prijs

Op aanvraag

Locatie

Online of bij jouw gemeente

Doelgroep

Je bent business controller, concerncontroller of manager in een publieke of semi-publieke organisatie. Je wilt in je organisatie en in de relaties met belanghebbenden zoveel mogelijk werken vanuit vertrouwen, staat open voor vernieuwende benaderingen en maakt je zorgen over de ruimte die je daar voor hebt als je zelf verantwoordelijk bent voor de rechtmatigheidsverantwoording.

Deze training levert jou 6 PE-punten op

Programma van deze training

Ochtend

 • In kaart brengen van uitdagingen in het eigen werk in relatie tot het thema:
  • Welke uitdagingen zie je voor je organisatie, je organisatieonderdeel en in je eigen functie rond rechtmatigheid, beheersing en het oog houden voor de menselijke maat?
  • Welke mogelijkheden heb je ontdekt en/of worden in je organisatie al toegepast om te werken aan vertrouwen in relaties en kwaliteit van het ‘eco-systeem’ waarin je opereert?

  Uitleg van het organisatie ↔ omgeving wisselwerkingsmodel en groepsgesprek ter uitdieping daarvan.

  Presentatie van instrumenten voor een werkwijze waarin bouwen aan vertrouwen en ‘in control komen en zijn’ complementair zijn: beheersing waar nodig, vertrouwen waar mogelijk.

  Uitwisseling van en reflectie op uitdagingen en oplossingen in subgroepen.

Middag

 • Positionering van eigen afdeling en/of organisatie: waar staan jullie en waar wil je heen?
  • In hoeverre sluiten vertrouwen en beheersing elkaar bij jullie uit en zijn ze complementair?
  • Welke verbeteringsrichting(en) zie je?

   

  • Uitwisseling van en reflectie op ‘richting’, af te leggen ‘afstand’, mogelijke ‘medestanders’ en te verwachten ‘weerstanden’ in subgroepen.

  Presentatie van verschillende benaderingen uit de veranderkunde en groepsgesprek over de toepasbaarheid daarvan.

 • Wrap up:            toepasbaarheid in de context van de overgang naar eigen rechtmatigheidsverantwoording

  aandachtspunten, kansen en valkuilen

  hoe verder? samen? vervolgsessies?

Trainers

Wim Nusselder

Wim ruim 30 jaar ervaring in financiële functies in non-profit organisaties en volgde daarnaast recent de postacademische opleiding voor Certified Public Controller. Werkt parttime als controller bij The Broker (kennismakelaars in internationale vraagstukken). Onderzocht in het kader van zijn CPC-opleiding de praktische mogelijkheden om vertrouwen te bouwen en beheersing te beperken in publieke organisaties.

Hilko de Boer

Hilko is strategisch financieel adviseur van gemeenten. Hij is betrokken geweest bij diverse verandertrajecten op het gebied van planning & control en werkt vanuit een visie dat control ondersteunend moet zijn aan het realiseren van maatschappelijke doelen.

Vraag meer informatie aan

Wil je meer weten over deze training, de maatwerkmogelijkheden voor jouw gemeente bespreken of een offerte ontvangen? Stuur dan een mail naar hilko@finolia.nl.