Blog P&C is corvee!

P&C is corvee!

Verplichte kost…ondankbaar werk…corvee….Deze bijsmaak rondom de Planning en control cyclus proef ik regelmatig als ik met opdrachtgevers in gesprek ben.

“Het moet van financiën en van het BBV” is de gedachte.

Managers van lokale overheden doen hun uiterste best. Om inhoud te geven aan:

  • begroting, tussentijdse rapportages en jaarverslag.
  • risicomanagement (of het invullen en afvinken van lijstjes met bedragen en kansen);
  • het aanleveren van allerlei documenten voor interne controles, verbijzonderde interne controles en voor de accountant.

Wat moet, dat moet, tenslotte.

Maar…..

  • Wat is de toegevoegde waarde?
  • Moet alles wat we doen inderdaad?
  • Van wie ‘moeten’ we dit doen? Van de accountant? Vanuit het BBV?
  • Wie zit er te wachten op uitdijende P&C producten?

“Ik schrijf je een lange brief, want ik heb geen tijd voor een korte” – Blaise Pascal –

Het ontbreekt ons aan tijd, en dus schrijven we maar weer veel details op, want dat zijn we zo gewend.

Het doorbreken van patronen is niet eenvoudig.

Het begrijpen en doorgronden van de huidige werkwijze trouwens ook niet. Medewerkers haken af, voelen zich niet betrokken bij planning en control. Het voelt als corvee.

Hoe kan het anders? Ook bij jou?

Neem tijd voor reflectie, bezinning en bedenken waaróm we dingen opschrijven:

  • Neem je ambities en hoofddoelen van je organisatie als startpunt. Zijn die helder en duidelijk voor je?
  • Neem de tijd voor een focus daarop. Breng alles wat je doet in lijn met die doelen.
  • Kijk naar de kernwaarden van je organisatie. Ken je die? Pak die erbij en maak ze je eigen.

Doe je werk vanuit de kernwaarden en richt je werk in om doelen te realiseren. Zo simpel is het.

In de planning en control horen je doelen duidelijk te zijn. Interessante vragen zijn dan: Wat is de slagingskans? Aan welke doelen draag jij bij met jouw werkzaamheden?

Zoek je vakgenoten die hierin ook stappen willen zetten?
Wil je ervaringen horen van anderen? Een volwaardige E-learning volgen die jou helpt in je veranderproces? Twee keer per jaar zonder verdere kosten deelnemen aan een interactieve Praktijkdag?

Meld je aan als lid van het Leernetwerk Planning en control binnen het Finoliaportaal. En leer dat het BBV veel ruimte biedt, vaak meer dan je denkt.

Met elkaar maken we Planning en control leaner en leuker!

Hilko de Boer, Expert Leernetwerk Planning en control binnen het Finoliaportaal.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-4.png