Kennis van financiële planning en verantwoording is belangrijk voor iedere manager en beleidsmedewerker. Vooral om dat veel dingen zich laten vertalen in financiële middelen en omdat je werkt met openbare middelen. In dat licht is het goed dat jij over de noodzakelijke kennis en vaardigheden beschikt om beter inzicht te krijgen in de wereld van financiën. En dat je de taal van financiën enigszins begrijpt. Na afloop van deze training ben je op de hoogte van de algemene financiële gang van zaken bij de gemeente. Daarnaast ontwikkel jij je als een gesprekspartner voor de financieel adviseur en controller. Tevens begrijp je hoe de planning en control cyclus er uit ziet en welke rol jij als budgethouder en/of eindverantwoordelijke hierin speelt.

Praktische informatie

Lengte

2-3 dagen

Deelnemers

5 tot 10

Locatie

In company

Kosten

Op aanvraag

Vraag een offerte aan

Liever een kortere training of een grotere deelnemersgroep? We kijken graag samen met je naar de mogelijkheden. 

Thema's van deze training

Overall

 • Het wettelijk kader
 • Grondwet en gemeentewet
 • Verordeningen en BBV
 • Governance
 • Financiële verhoudingen
 • Financieel toezicht

Financiële hoofdlijnen

 • Baten en lasten gemeente
 • Reserves en voorzieningen
 • Waarderen en afschrijven
 • Overhead, rente en kostenverdeling

Planning & Control-cyclus

 • begroten, sturen op doelrealisatie, integraal management
 • leiderschap en management
 • control en financiën
 • producten planning en control
 • rapporteren en verantwoorden
 • de rol van budgethouder en financieel adviseur
 • sturen en beheersen

Budgettering

 • Exploitatie
 • Investeringen (kredieten)
 • Grondexploitatie
 • Projecten

Doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid

 • Rechtmatigheidsverantwoording en in control statement
 • Interne controle, verbijzonderde interne controles en accountantscontrole

Overige thema's

 • Werkplannen/afdelingsplannen
 • Financiële kengetallen en normen/streefwaarden
 • Actuele ontwikkelingen en concrete vraagstukken

Maatwerk

De trainingen worden incompany op maat gemaakt. Daarbij gebruiken wij uw eigen documenten zodat het geheel aansluit bij uw eigen praktijk. Daarnaast brengen wij inspirerende voorbeelden mee vanuit andere organisaties om zo uw beeld te verbreden.

Trainers

Jan de Reuver

Jan de Reuver is trainer op het gebied van overheidsfinanciën, belastingen, bedrijfsvoering, AO/IC en risicomanagement. Hij werkt in diverse financiële functies bij gemeenten en was tot 2020 als Coördinator Financieel Toezicht Lagere overheden (FTO) verbonden aan de provincie Utrecht.

Hilko de Boer

Hilko heeft een achtergrond als concerncontroller, strategisch financieel adviseur, financieel manager en business controller binnen de lokale overheid en de profit sector. Hij is nu op interim basis organisatie en strategisch adviseur bij gemeenten.

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. corona

Tijdens de BBV-training (basis) houden we ons aan de RIVM-richtlijnen en nemen we diverse extra voorzorgsmaatregelen om coronabesmettingen tegen te gaan. Graag gaan we samen met jou in overleg hoe we dit het beste kunnen organiseren binnen jouw gemeente. Indien gewenst kan Finolia ook zorgen voor een externe locatie, waar de bijeenkomst op een veilige en verantwoorde wijze kan doorgaan.