Prioriteren in tijden van nood

Inleiding Gemeenten zijn hard bezig zich voor te bereiden op financieel zware tijden. Het zogenaamde ravijnjaar 2026 leidt ertoe dat gemeenten keuzes moeten maken. We beseffen wel dat we tegen […]

Kadernota gemeenten

Kadernota 2025- help bestuurders de dialoog voeren  In tijden van nood en ook in tijden van financiële ruimte. Inleiding Voor raadsleden is het vaak niet duidelijk waar ruimte zit om […]

Waardebehoud en waardecreatie

Waardebehoud en waardecreatie

Steeds meer gemeenten richten zich op twee belangrijke pijlers: Waardebehoud en Waardecreatie. Deze worden weerspiegeld in de gestelde doelen. Bestuurders beslissen welke waarden ze willen ondersteunen, en in welk tempo.

P&C is corvee!

Blog P&C is corvee!

Verplichte kost…ondankbaar werk…corvee….Deze bijsmaak rondom de Planning en control cyclus proef ik regelmatig als ik met opdrachtgevers in gesprek ben. “Het moet van financiën en van het BBV” is de […]

Grip op Verbonden Partijen: Effectief Sturen voor Gemeenten

Grip op verbonden partijen

Inleiding Gemeenten, Provincies en Waterschappen hebben vaak te maken met verschillende organisaties en instellingen waarmee ze samenwerken om hun taken uit te voeren. Deze samenwerkingsverbanden worden verbonden partijen genoemd en […]

Hoe maak je een Balansprognose?

Hoe maak je een Balansprognose?

Inleiding Als onderdeel van de uiteenzetting van de financiële positie moeten gemeenten en provincies, sinds 2017, een balansprognose opnemen in hun begroting.Ook een prognose van het EMU saldo is hierin […]

Planning en control in perspectief

Planning en control in perspectief

“We hollen en vliegen van het ene planning en control product in het andere, en toch zijn we niet in control” Victoria is als financieel adviseur behoorlijk druk. Met financiële […]