P&C is corvee!

Verplichte kost…ondankbaar werk…corvee….Deze bijsmaak rondom de Planning en control cyclus proef ik regelmatig als ik met opdrachtgevers in gesprek ben. “Het moet van financiën en van het BBV” is de […]

Grip op Verbonden Partijen: Effectief Sturen voor Gemeenten

Inleiding Gemeenten, Provincies en Waterschappen hebben vaak te maken met verschillende organisaties en instellingen waarmee ze samenwerken om hun taken uit te voeren. Deze samenwerkingsverbanden worden verbonden partijen genoemd en […]

Hoe maak je een Balansprognose?

Hoe maak je een Balansprognose...voor dit boekjaar en de 3 jaren daarna

Inleiding Als onderdeel van de uiteenzetting van de financiële positie moeten gemeenten en provincies, sinds 2017, een balansprognose opnemen in hun begroting.Ook een prognose van het EMU saldo is hierin […]

Planning en control in perspectief

“We hollen en vliegen van het ene planning en control product in het andere, en toch zijn we niet in control” Victoria is als financieel adviseur behoorlijk druk. Met financiële […]