BBV

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Webinar BBV vragen en antwoorden

Tijdens dit webinar gaan we in op de actualiteiten van het BBV. Zo behandelen we een aantal actuele vragen en antwoorden. Er zijn nieuwe notities van de commissie BBV uitgekomen over Grondbeleid, Overhead en rente. Hoe pas je deze nieuwe regels toe in de praktijk?

Gemeentefinanciën in vogelvlucht (in Nijkerk)

Congrescentrum De Schakel Oranjelaan 10, Nijkerk

Aan de orde komen:
Het bestaansrecht van een gemeente.
Taken van een gemeente.
Gemeentefinanciën: Waar komt het geld vandaan, en waar geven we het aan uit?
De hoofdlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
De werking van begroting en jaarrekening in de praktijk.

Training Rechtmatigheid (IC/VIC) en procesbeheersing (in Nijkerk)

Congrescentrum De Schakel Oranjelaan 10, Nijkerk

Wil je een scherper inzicht krijgen in de beheersing van (bedrijfs)processen bij een gemeente?
En (verbijzonderde) interne controles gerichter inzetten om daadwerkelijk tot echte procesverbetering te komen? Meld je dan aan voor deze fysieke training in Nijkerk.

Veranderdag Planning en Control (Nijkerk, voorjaar 2024)

Congrescentrum De Schakel Oranjelaan 10, Nijkerk

Aan de hand van relevante theorie en ervaringen vanuit de praktijk leer je hoe ook jouw veranderproces tot stand kan komen.
Stap niet in de valkuil van het ‘starten met een visie’. Een succesvolle verandering start met de urgentie.
Er is geen blauwdruk voor veranderen, maar je kunt leren van praktijkervaringen van andere gemeenten.
Stap voor stap nemen we je mee om jouw eigen veranderproces te initiëren.

BBV SPECIAL (In Nijkerk)

Het BBV is principle-based. Het BBV is dus niet altijd eenduidig toe te passen. Dat zorgt voor dilemma’s. Een discussie over vraagstukken vergroot je inzicht.

Het programma van deze dag wordt bepaald door vraagstukken die deelnemers inbrengen.

Heb je een vraag? Mail deze vooraf naar pauline@finolia.nl

De dag van de Paragrafen (in Nijkerk)

Elke gemeente moet verplicht een aantal paragrafen opnemen in de begroting en jaarrekening. Deze verplichte paragrafen zijn voor elke gemeente hetzelfde. Tijdens deze dag werken we gezamenlijk aan een standaard format voor de verplichte paragrafen.

Je doet mee in een creatief proces om te komen tot nieuwe standaard formats voor alle gemeentes.