Trainingen

  1. Evenementen
  2. Trainingen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

BBV Praktijkdag (online)

Tijdens deze BBV Praktijkdag komen de volgende onderwerpen aan de orde:
's Morgens:
BBV actualiteiten, Materiële vaste activa, Overhead toerekening, Lokale heffingen, Praktijkcasussen en vragen.
's Middags:
Rechtmatigheid. Paragraaf bedrijfsvoering. Wat wordt er nu echt anders? Wat betekent dat voor mijn werk? Hoe ga ik doen? Met voorbeelden uit de praktijk.

€199,00

Veranderdag Planning en Control (op locatie)

Congrescentrum De Schakel Oranjelaan 10, Nijkerk

Veranderen van Planning en Control binnen lokale overheden is niet eenvoudig. Gerard Zijlstra en Hilko de Boer nemen je stap voor stap mee aan de hand van de acht veranderstappen van John Kotter. Je leert de hoofdlijnen van deze verandertheorie , en hoe je deze acht stappen zelf kunt toepassen. We gebruiken daarbij voorbeelden uit onze eigen praktijk.

€299,00

‘Regie op de jaarrekening’: Praktijkdag Finoliaportaal

online

Verbeter de jaarrekening en houd de regie! Tijdens deze dag bespreken we de hobbels van de jaarrekening en helpen we elkaar met tips en tricks.
Houd de regie op het proces, op het product én op de accountant. Met tips voor een uniforme onderbouwing van balansposten. We delen praktijkvoorbeelden waardoor je jaarrekening slanker wordt, leesbaarder en toegankelijker. Met een vakinhoudelijke quiz houden we elkaar scherp. Het competitie element haalt de  kennis-tijger in je naar boven! Tenslotte delen we ervaringen over regie voeren op de SiSa regelingen, en de rechtmatigheidsverantwoording.

Veranderdag Planning en Control (in Nijkerk)

Congrescentrum De Schakel Oranjelaan 10, Nijkerk

Wegens succes bieden we dit programma opnieuw aan!

Veranderen van Planning en Control binnen lokale overheden is niet eenvoudig. Gerard Zijlstra en Hilko de Boer nemen je stap voor stap mee aan de hand van de acht veranderstappen van John Kotter. Je leert de hoofdlijnen van deze verandertheorie , en hoe je deze acht stappen zelf kunt toepassen. We gebruiken daarbij voorbeelden uit onze eigen praktijk.

‘Regie op de begroting’: Praktijkdag Finoliaportaal

online

Twee keer per jaar organiseren wij de online Praktijkdag. Deze keer met:

* Actualiteiten
* Breakout-rooms
* Compact schrijven
* Inspiratie voor een compacte begroting
* Balansprognose en sturen op de financiële positie

Deze dag wordt ingevuld door Clemens Rutten, Jan Willem Duifhuis, Hilko de Boer én gastsprekers.

‘Regie op de jaarrekening’- Praktijkdag Finoliaportaal

Het proces van de jaarrekening: welke hobbels ervaar jij? Praktische tips, oplossingen en ervaringen van collega's uit het hele land. Leden van de leernetwerken van het Finoliaportaal kunnen zich zonder kosten opgeven. Belangstellenden kunnen ook meedoen. Zij ontvangen een losse factuur.