Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Webinar ‘De drie lijnen van Control’

In het webinar 'De drie lijnen van Control' hoor je meer over de theorie rond het 'three lines model'. De focus van dit webinar ligt op de tweede lijn. Hoe vul je deze rol in? Verandert er iets in het licht van de Rechtmatigheidsverantwoording? Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen.

BBV Praktijkdag (online)

Tijdens deze BBV Praktijkdag komen de volgende onderwerpen aan de orde:
's Morgens:
BBV actualiteiten, Materiële vaste activa, Overhead toerekening, Lokale heffingen, Praktijkcasussen en vragen.
's Middags:
Rechtmatigheid. Paragraaf bedrijfsvoering. Wat wordt er nu echt anders? Wat betekent dat voor mijn werk? Hoe ga ik doen? Met voorbeelden uit de praktijk.

€199,00

Webinar ‘Grip op verbonden partijen’

Een groot deel van het budget gaat naar verbonden partijen. De sturing en monitoring op verbonden partijen is dan ook heel belangrijk. Hoe krijg je beter inzicht en grip op werkzaamheden die je op afstand laat plaatsvinden? En hoe kun je risico-gestuurd werken met verbonden partijen? Je krijgt actualiteiten rondom de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Je hoort over mogelijkheden voor je nota verbonden partijen, en de paragraaf uit de begroting en jaarrekening.

Veranderdag Planning en Control (op locatie)

Congrescentrum De Schakel Oranjelaan 10, Nijkerk

Veranderen van Planning en Control binnen lokale overheden is niet eenvoudig. Gerard Zijlstra en Hilko de Boer nemen je stap voor stap mee aan de hand van de acht veranderstappen van John Kotter. Je leert de hoofdlijnen van deze verandertheorie , en hoe je deze acht stappen zelf kunt toepassen. We gebruiken daarbij voorbeelden uit onze eigen praktijk.

€299,00

Webinar ‘Management Control Raamwerk’

Een Management Control Raamwerk (MCR) helpt om doelen te realiseren. Tijdens dit webinar gaan we kort in op de theorie rondom een MCR. Ook zie je praktijkvoorbeelden, een prototype. Hoe ontwikkel je een eigen MCR, die werkbaar is in de praktijk? Leer van, en inspireer elkaar door je aan te melden voor dit webinar.